به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص زیبای زن رهگذر با آهنگ آکا ردئو ن نواز یک پا

shiro

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150

مردی که معلول و یک پا دارد  ، در کنار خیابان مشغول نواختن آکاردئون و خواندن است . زنی که در حال عبور از خیابان است بناگاه با آواز وی برقص در می آید و بسیار دلپذیر میرقصد . گاه می توان با صرف اندکی توجه ؛ با خث شادی کسا نی شد که در حقیقت هم نیاز به توجه ما دارند .

 


————————————————————–

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: