به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیو لحظه انفجار اتومبیل “پاول شر مت ” خبرنگار اهل ” بلا روس”

 

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150

این خبر نگار ساکن ” اوکراین ” سخت منتقد ، سیاستهای “کرملین ” در “اوکراین ” بود .وی اخیرا چندین بار گفته بود که برای جان خود بیمناک است و نها یتا چند روز پبش ترور شد . دادستان “اکراین ” این حادثه را ترور نامید .

***********************************************************************

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: