به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آواز خوانی زیبای دختر زیبای ” جنوبی ” از ایران

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

آرام و دلپذیر می خواند و با لهجه زیبای بوشهری کلمات را شیرین و بی تکلف ، می سراید . از او وقارش و زیبایی اش ، شوریدگی  خلیج فارس به مشام می رسد .

 

/////////////////////////////////

 

18-رقص یک رقصنده اوکرا یینی در ارائه رقصی ایرانی بسیار زیبا

17-رقص بندری «آپسارا» ، رقصنده اوکرایینی .وقتی رقصنده اکرایینی بندری می رقصد ، شعبده می کند .

16-عاشقانه کردی – کرماشانی .احساسات بالاتر از لطیف مرد کرد نسیت به معشوقش کلیپ زیبا با تر جمه متن

15-رقص زیبای محلی زنان «فرغانه» ویدیو

14-رقص ایرانی یک خانم روس با آهنگی از قیصر

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: