به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شادی و رقص دختران مدرسه ای در ایران در مقابل دوربین

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

” پری رو تاب مستوری ندارد .. چو در بندی ز روزن سر برآرد .” حالا حکایت حکومت اسلامی ایران است که با هزار آیه و حدیث بر سر دختران مقنعه و بر تن آنان روپوش می کند و آنان از هر روزن که بتوانند سر بر آورده و رقصا ن و پای کوبان و شادی کنان ، همه این قوانین ظالمانه را به سخره می گیرند .

 

 

 

******************************

 

» آهنگ » سمرقندی » آرزویم اینست » با اجرای » نگینه اما ن قل اوا «

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: