به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آواز خوانی زیبای دختر زیبای » جنوبی » از ایران + ویدیو2

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

آرام و دلپذیر می خواند و با لهجه زیبای بوشهری کلمات را شیرین و بی تکلف ، می سراید . از او وقارش و زیبایی اش ، شوریدگی خلیج فارس به مشام می رسد

 

——————————————

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: