به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

جمال پور کریم عضو حزب دموکرات کردستان: ارتش سعودی دارای توان نظامی بسیار بالایی است

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

جمال پور کریم از اعضای موثر حزب دموکرا ت کردستان ایران که همراه با تعدادی دیگر از ایرا نیان مقیم خارج بعنوان نمایندگان اقلیتهای قومی ایرانی بدعوت دولت عربستان سعودی ، برای مراسم  حج به عربستان سعودی رفته بوده در آنجا در یک رژه نظامی ارتش عربستان سعودی شرکت کرده و از توان بالای ارتش این کشور سخن گفته است . ویدیوی بدست آمده از این رژه خود گویای توان بالای !! ارتش عربستان سعودی است

 

**************************************************************

خشم «ریاض » از ج.ا. و شدت یافتن عملیات نظامی » حزب دموکرات کردستا ن ایران «
حزب دموکرات کردستان ایران و جیش العدل نه در پی اعتلای مبارزات مردم که در پی ایجاد ناا منی در کشور هستند .

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: