به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در کهریزک بر من چه گذشت 2

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

چگونگی کشته شدن “محمد کامرانی” و “محسن روح الامینی” در برابر چشمان ما

 

مرتضوی سعی داشت که از ما رضا یت بگیرد و اینکه ما بگوییم که این وقایع بر ما نه در ” کهریزک ” گذشته است . بارها نمایندگان مجلس به اوین آمدند و به آنان شرح وقایع را گفتیم و….. شرح سرنوشت شکایت 95 نفر از بازداشت شدگان ” کهریزک ” از آنچه که بر آنان گذشت .

 

*****************************************************************

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: