به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ضرب و شتم خبرنگاران توسط ماموران ا منیتی در جریان سفر ” حسن روحانی “

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

در جریان سفر ” حسن روحانی ” به قزوین ،  که همانطور که د رویدیو می بینید  با عدم استقبال مردم روبروشده و کسی به کاروان اتومبیل های حامل وی اعتنایی نمی کند . ماموران انتظامی به خبرنگارانی که مشغول صحنه برداری از این مراسم و خیابانهای خلوت بودند ، مورد حمله و ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند . تو گویی که ” خبرنگار ” مسئول بی اعتنایی مردم به ” رییس جمهور منتخب ولابت فقیه ” هستند .!!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: