به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سر داده شدن فریاد “ایران” بجای “یا حسین” در ورزشگاه

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

مداح دولتی و مواجب بگیر ، با تمام توان سعی می کند ، التماس می کند ، زار می زند که حاضرین در ورزشگاه نعره ” یا حسین ” سر بدهند اما حاضرین بجای آن فریاد ” ایران ، ایران ” سر می دهند . مردک می فهمد که مذهب را نباید به مصاف ” ملی گرایی ایرانیان ” برد و خود نیز فریاد ” ایران ” سر می دهد . در رویدادی دیگر نوازنده بجای آهنگ های حزن انگیز عربی ، سرود ای ایران را برای دسته عزاداری می نوازد و جالب اینکه زنجیر زنان نیز بدون توجه به کار خود مشغول هستند

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: