به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سعید طوسی در گفتگو با صدای آمریکا : دیگر حیثیتی برایم نمانده است

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 سعید طوسی در مکالمه  تلفنی  که با ” مهدی فلاحتی ” وی داشت از موضوع اتهام  وارد آمده بشدت ابراز ناراحتی کرده و ادامه صحبت را به اجازه گرفتن از مقامات مربوطه منوط کرده است 

 

**************************************************************

 

Tagged as: ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: