به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خشونت و توحش موجود در رفتار رهبران ” حما س” ، من را از ” دین ” بیزار کرد .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 “مصعب حسن یوسف” پسر شیخ حسن یوسف از رهبران حماس
 خشونت و توحش  موجود در رفتار رهبران ” حما س” ، من را از ” دین ” بیزار کرد .

 “مصعب ” شخصیت شناخته شده ای در جهان عرب است ، زما نیکه وی به حمایت از اسراییل پرداخت ، جهان عرب در بهت فرو رفت . زمانی که اسراییل اعلام کرد که وی با سرویس های امنیتی این کشور همکاری می کند ، اعرا ب با ز شگفتزده به این ادعا ها نگاه کردند و نمی توانستند دلیل چنین موضوعی را بفهمند … ” مصعب ” در این مصا حبه پرده از این حقیقت بر می دارد که دستگاه فکری – ایدئولوژیک  حاکم بر رهبران ” حماس ” که برداشتی بشدت حشونت زا و تروریستی از دین را ارا ئه می دهد دلیل اصلی وی برای بیزاری از دین و اسلام و این دستگاه فکری است . ما نیز با دیدن این مصاحبه بهتر می توانیم به بی اعتقادی بسیاری از رهبران نظام سیاسی حاکمان بر کشور مان که خود را در اختلاس ها و فساد ها نشان می دهند  بفهمیم .

******************************************************

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: