به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کارشناس آموزش در صدا و سیما : آموزش و پرورش در ایران بر روی ریل تباهی است .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

” علی عبداللهی ” کارشناس امور آموزشی در صدا وسیما می گوید که مطالب کنابهای در ایران انباشته از مطالب بدرد نخور است و این موضوع ریشه در مسئله ای بنام “صنعت کنکور ” دارد که گردش کار مالی بالغ بر 1000 میلیارد تومان دارد که یک مافیای پیچیده بر این مبلغ چنگ انداخته است و قدرت نوآوری و پیشرفت را از آموزش و پرورش گرفته است . وی آینده روشنی را برای آموزش و پرورش نمی بیند و آنرا بر روی ریل تباهی می داند . وی می کوید دانش آموز تربیت شده  این سیستم آموزشی به اعتیاد می گراید ، یا مشکل جنسی دارد .

 

*************************************************************

نوشته های اخبر

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: