به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

صدای محمد حسین تاجیک فرمانده سپاه سایبری که مدتی پیش از سوی وزارت اطلاعات ترور شد

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

وی قبل از اینکه توسط سپاه ترورشود با ”  روح الله زم ” که بگفته خود از اقا زادگان فرهنگی  بوده است و فرزند مسئول پیشین حوزه هنری است  ارتباط داشته و بسیاری از درد دلهای خود را با وی می کرده است . این نوار گفتگوی کوتاه تلفنی نیز بخشی از آن گفتگوها ست .

 

*******************************************************************

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: