به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

امیر طاهری روزنامه نگار ایرانی در باره نامه شاهزاده به ترامپ : در خواست دخالت از خارجی ناپسند است .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

امیر طاهری که تا آخرین روزهای حکومت ” محمد رضا شاه ” ، سر دبیر روز نامه ” کیهان ” بود اخیر در مصا حبه ای  در مورد نامه اخیر “شاهزاده رضا پهلوی ” به ” دونالد ترامپ ” مورد سئوال قرار گرفت وی نفس در خواست دخالت از خارجی را که قبل از هر اقدامی برای حل مسائل کشور ما بفکر منافع خود است را امری مذموم دانسته و انرا رد می کند و وی می گوید برعکس ما باید از خارجی ها بخواهیم که در مورد مسائل ما دخالت نکنند .

***************************************************************

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: