به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رای دهندگان بی حجاب در داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران

 

آیا داشتن حجاب بزودی اختیاری خواهد شد ؟  

 

 

*********************************************************************************

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: