به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“ایران” به کدام سو خواهد رفت ؟

نظری آینده نگرانه به سیر رشد و نوزایی و ترقی خواهی ملت ایران 

تلاطمات سیاسی – اجتماعی در ایران امروز در ادامه مبارزات مردم ایران برای دستیابی به یک نظام سیاسی سکولار و لاییک است که شروع آن با نهضت مشروطه و تا رسیدن به هدف نهایی یعنی بر قراری یک نظام سیاسی سکولارو لاییک  که هر نوع دخالت مذهب و مقامات روحانی را در سیاست منع می کند ، ادامه خواهد داشت . روحانیت به مانند محتضری که دچار آخرین رعشه های رعب آورو قدرتمند  قبل از مرگ شده است  ، با تمام قوا و در حرکتی تدافعی و در ترس از مرگ و حذف  در مقابل رشد و ترقی ، نوزایی و نوسازی ایران وایرانی و مدرن شدن اقتصاد و جامعه  ایستاده است .

تلاش های بخشهایی از روحانیت در همراهی با “نهضت مشروطیت” و حتی تلاش ” خمینی ” در همراهی با تلاش ایرانیان برای تغییرات بنیادی در سال 1357، در حقیقت تلاش برای بقا ی روحانیت و اقشار اجتماعی ارتجاعی در مقابل تعمیق مدرنیته و جلوگیری از نابودی سیاسی – اجتماعی خود بود ادامه….

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, در نقد انقلاب, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: