به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

غم و رنج انسان را پایانی نیست

parchamkave40

siah2

  جانسوز ترین صحنه را  در سر پل ذهاب دیدیم ، انجا که کارکنان و بیماران بیمارستان همه باهم  در زیر آورار ماندند و به ابدیت پیوستند این صحنه  از چشمان هر بیننده اشک را جاری کرده و دل را بدرد می آورد ./.

عکس و ویدیو از حادثه زلزله در ایران  2 منبع آند نیوز 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: