به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دختر فنلاندی: با نشرعکسهای برهنه خود اقدام منتشر کنندگان تصاویر خصوصی خودرا بی اثر میکنم .

 

emmq1

Emma Hulten” که چند سال قبل عکسهای برهنه اش بسرقت رفته و در اینترنت منتشرشده بود ، تصمیم گرفت با انتشار تعداد بیشتری از تصاویر برهنه خود ، اقدام دوست پسر سابق خود را که اقدام به انتشار عکسهای خصوصی وی کرده بود بی اثر نماید .

در ویدیویی که وی به انتشار گذاشته است می گوید که بعد از اینکه قربانی انتشار عکسهای برهنه اش قرار گرفت از هر صنف و تیپ مردمی پیامهای خشونت بار دریافت کرد که گاها در این پیامه وی مسخره می شد.

وی می گوید می خواهم با انتشار تصاویر برهنه ام بگویم که با  ” تن یک زن ”  باید بعنوان یک موجود انسانی و نه بعنوان یک ملعبه جنسی برخورد شود .  وی به سایر زنان و دخترانی که قربانی چنین موضعی شده اند می گوید : شما می توانید و حق دارید که از تن خود عکس بگیرید و شرمنده نباشید ، مردان بدبختی که می خواهند شما را به گریه بیندازند ، می خواهند قدرت خود را اثبات کنند . شما می توانید برنده نهایی این بازی باشید .

وی از یک عکاس حرفه ای برای تهیه عکسهایی از بالاتنه برهنه خود در حالیکه مشغول کارهای روزانه خود بود،درخواست عکسبرداری کرد و آنها را به انتشار گذاشت .

تصاویری که توسط خود “اما ” منتشر شده است .

تصاویری که توسط دوست پسر سابق وی منتشر شده بود 

Advertisements

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: