به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

عکس محمود عباس ” با موگرینی ” که همسران آن دو را شوکه کرد !

مطلب طنز اما عکس واقعی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عکس گرفتن با” موگرینی ” را از “محمود عباس “یاد بگیرند . . مثل آدم ندیده ها صف نکشند

 

mogirini.png .عکس در جریان استقبال ” فدریکا موگرینی” از ” محمود عباس” در جلسه سران اتحادیه اروپا و “محمود عباس”  در 2018/01/22گرفته شده است  

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: