به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

افشاگری یک طلبه : وحید خراسانی مرجع تقلید دستمالی کردن کودکان راجایز می شمارد

vahid

در حاشیه آزاد شدن سعید طوسی  طلبه افشاگر می گوید که  بر اساس فتوای وحید خراسانی دستمالی کردن ایرادی ندارد

 

 

 

 

خبر و ویدیو از کانال تلگرامی  صدای مردم ” آمد نیوز ” نقل شده است 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: