به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

حمله نیروهای ارتش اسراییل به ” آبجی خبرنگار ” العالم در ” رام الله “

 

abji

در حالیکه خبرنگار ” العالم ” در شهر رام الله مرکز کشور خود مختار فلسطین ، مشغول تهیه خبر و مصا حبه با یک مقام  ” فلسطینی بوده است ، نیروهای ارتش اسراییل وی را با نارنجک انداز مجهزبه گاز اشک آور مورد حمله قرارمی دهند. البته حمله به خبرنگاران و تیم های خبری عملی پسندیده نیست ، اما از آنجاییکه ” العالم ” با هزینه ملت ایران ، اداره می شودو این ثروت ملت ایران است که در عین فقر و نیاز خود مردم ایران ، خرج عقب مانده ترین اقشار و گروههای اجتماعی در لبنان و فلسطین می شود ، بسیاری از ایرانیان هیچ احساس همدردی نسبت به حزب اللهی های لبنان وامثالهم ندارند . ضمنا اگر به روپوش و مقنعه  آبجی خبرنگار( بر وزن آبجی کلاغ ) حادثه دیده توجه کنید متوجه می بینید که ” خامنه ای ” توانسته حجاب برتر خود را با صرف میلیونها دلار ، حداقل به میان شیعیان لبنان صادر کند .  به این می گویند  نمونه عالی صدور فرهنگ انقلاب اسلامی به سرزمین های دیگر !!

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: