سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

«معذرت خواهی » خامنه ای ، به تسلیم او در مقابل ملت منجر خواهد شد ، مستبد در آغاز مسیر پذیرش » حاکمیت دوگانه » است .

khamger

سخنرانی یکشنبه «خامنه ای» بالا رفتن دستان «مستبد » در مقابل «ملت» ، وآغاز عقب نشینی استبداد است .  .

 

جمله ای منتسب به متفکری معروف است که گفته است  : سیاستمدارن سخن نمی گویند که مقاصد خود را بیان کنند ، حرف می زنند که مقاصد حقیقی خود را بپوشانند .

 این جمله زبان حال رهبر ج.ا. در سخنرانی اخیر خود در یکشنبه 29/11/1396- 18/02/2018  است ، در بخش اول این  نوشته گفتیم که » خامنه ای با بیان بخشی از واقعیتها می خواهد کدام  حقایق را بپوشاند ، او با گفتن اینکه » دیوانسالاری با نظام انقلابی هماهنگ نیست می خواهد این حقیقت را بپوشاند که شکست اهداف » نظام امت و امامت »  به خاطر اجرایی نبودن و تخیلی بودن آن اهداف است ، او می خواهد این حقیقت را بپوشاند که » خامنه ای و سپاه و بخشهای غیر انتخابی ج.ا. خود به چرخ دنده های ساختار اقتصادی –اجتماعی به ارث رسیده از نظام سابق تبدیل شده ، آنرا باز سازی کرده و از منافع مادی و اچتماعی آن بهره مند می شوند  به همین خاطر از انگیزه لازم برای ایجاد تغییرات بنیادی در آن ساختار برخوردار نیستند. اینان در حقیقت عین ارتجاع و متمایل به بازسازی » مرده ریگ» به ارث رسیده از زمان گذشته هستند و همه اینها نه بخاطر » دیوانسالاری ادعایی » «خامنه ای » که به خاطر تسلیم شدن عالیترین ارگانهای اجرایی نظام در مقابل وسوسه بهره مندی از سیستم عقب مانده صدور نفت و وارد کننده کالا وخرید اسلحه است .

 

اکنون در پی آن هستیم که نشان دهیم  که » خامنه ای» بدون آنکه خود بخواهد بر واقعیتها یی صحه گذاشته است  که آنرا در محاوره رودررو هرگز نمی پذیرد ، اما سیلی واقعیات دردناک  ، اندک اندک ، هسته سخت قدرت در ج.ا.  را به خود می آورد و خامنه ای ، کف بر لب آورده و غرولند کنان به رقیب خود که سعی می کند آنرا به » حسن روحانی و جناح رقیب » فرو بکاهد ، القاب  «کسانی که بسوی اشرافیگری حرکت می کنند » ، کسانی که در پی زنده نگاهداشتن ارتجاع هستند » کسانی که به جای تکیه به مردم به خارجی ها تکیه می کنند » داده و خوش خیال است و نمی داند که خطری که نظام را تهدید می کند نه فقط » حسن روحانی » و » جناح اعتدال » که»پلنگ » خفته در بیشه » ایران » یعنی مردم این مرزوبوم هستند ، دقت کنید خامنه ای بدون اینکه خود بخواهد بزیان بیاورد به این حقیقت اعتراف کرده است .

اما بیینیم که می توانیم این حقیقت را که ادعا می کنیم » مستبد » به آن اعتراف کرده است نه از سطور که از بین سطور بیانات وی کشف کنیم ؟

بسیار ساده است ، «مستبد » تمامی صفاتی را که به دیوانسالاری و دشمن نظام » امت و امامت » منتسب می کند  ، » کلید واژه » هایی است که معمولا جناح اصولگرا در باره اصلاح طلبان و حسن روحانی به کار می برند ، بگذار قبول کنیم که تهدید اصلی برای » خامنه ای » و » سپاه » روحانی و جناح اعتدال هستند در آنصورت این سئوال مطرح می شود حسن روحانی با تکیه بر کدام نیرو و با کدام پشتوانه  بر کرسی ریاست جمهوری نظام اسلامی نشسته است ، حسن روحانی با تکیه به کدام نیرو » خامنه ای » را در اختلافات محتمل به رفراندوم تهدید می کند ؟  چرا اصلاح طلبان  می توانند و با کدام نیرو از دریچه » روحانی » اهسته آهسته در مسیر مجری کردن سیاستهایشان که در بسیاری از موارد خامنه ای و سپاه نیز از سر اجبار به آنها گردن نهاده اند ، هستند ، جواب روشن است و آن اینکه 26 میلون رای دهنده یعنی اکثریت مطلق رای دهندگان با رای قاطع خود اینان را انتخاب کرده اند و 7 میلیون رای ندهنده هم با رای نداد ن به کاندیدای » اصولگرایان » آنان را از رسیدن به پیروزی باز داشته اند ،پس خامنه ای همه این ناسزاهایی را که نثار جناح رقیب و تحت عنوان » دیوانسالاری می کند باید نثار 33 میلیون رای دهنده و رای ندهنده نماید ، اما او بنظر می رسد نا آگاهانه دشمن خود را فقط به رقبای اعتدال  و اصلاح فرو می کاهد و فکر می کند اگر با آنان به نتیجه برسد مشکل بحران سیاسی نظام را حل کرده است . این خوش خیالی وِیژگی اساسی هر مستبد است .

اما در حقیقت  دشمن اصلی » خامنه ای » و » سپاه » وهمه نهادهای تحت حمایت » بیت خامنه ای » حداقل 33 میلیون واجدان رای هستند که با رای ندادن به نماینده سپاه و خامنه ای در انتخابات اخیر ، سیلی محکمی بر گونه خامنه ای زده اند و او را دچار سرگیجه و هذیان گویی  کرده اند ،  آیا این 26 میلیون  آنطور که » مستبد » می گوید ،مرتجع و اشرافیگرا و متحد خارجی هستند ؟ البته که نه ! خامنه ای مانند هر شکست خورده لجوجی  که  بعد از بخاک افتادن و در میان خاک و خون بازهم هل من مبارز می کند ، به رقیب پیروز مند خود یعنی آن 33 میلیون نسبتهای زشت می دهد وناسزاگویان شکست خود را می پذیرد ، به چه دلیل شکست خود را می پذیرد و آیا » خامنه ای » آماده همکاری با رقیب پیروز مند خود است ، نه هرگز ، اکنون در این باره صحیت می کنیم .

» مستبد » شکست خود را پذیرفته چون  به هوادارن انقلابی خود ، به انهایی که بقول وی » میان دیوانسالاری و نظام امت و امامت » فرق می گذارند ، به آنهایی که می گوید » باید مدیریت جهادی را بر بافت فرسوده » ترجیح دهند  به آنانی که انانرا » جوانان انقلابی » می نامد و می دانیم واژه » جوانان انقلابی » در ادبیات «خامنه ای » به معنای » بسیجی های بی ترمز » و » دسته های بسیجی خود سر » که سرشان در بیت خامنه ای » است به انان موکدا نصیحت می کند که همین ها یعنی همین بی ترمزها و خود سر ها و انقلابی ها باید به » نظام و چهارچوب هایش » احترام بگذارند . پس وی وجود یک حاکمیت دیکر در کنار خود را پذیرفته یعنی  بخشی از این نظام و چهارچوبهایش همان » دیوانسالاری » است که وی آنها را به انواع صفات زشت اشرافیگری و بافت فرسوده و متحد خارجی ، متصف  می کند ، این تناقضی است که » خامنه ای » در آن گرفتار آمده است ، » حسن روحانی » را به هر آنچه نه بدتراست  متصف می کند وباز به جوانان انقلابی تاکید می کند که » انقلاب اسلامی » بی » نظام » نمی شود !! در عین حال  یعنی » انقلابیون اسلامی »  از نوع » خامنه ای » هم  باید تا اطلاع ثانوی و تا ظهور » آقا» سماق بمکند و فکر انقلابی شدن سیستم اداری اسلامی را از سر بدر کنند  و این یعنی » دست بسر کردن » و دنبال نخود سیاه فرستادن آنانی که به  نام  عدالت و انقلاب و عدل علی به این درگاه آمده بودند  و خواهان حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بودند ، وی در حقیقت خود را هم دست بسر می  کند .

حسن روحانی » و » دیوانسالاری » ادعایی  مانند استخوانی در گلوی «خامنه ای » و » سپاه » و » نهاد » و » جهاد » گیر کرده است که نه می توانند آنرا قورت بدهند و نه توان بالا اوردن آن را دارند وکیست که نداند که 26 میلیون رای دهنده پشت سر همین  جناح رقیب است ، که بسیاری از آنان  آگاهانه و برای تو دهنی زدن به شورای نگهبان و » مهندسین انتخابات ، به روحانی و اصلاح طلبان رای داده اند  .

» خامنه ای » و لشگر شکست خوده اش بعد از انتخابات ریاست جمهوری1392   که در تحلیلی انرا » اتش در خیمه گاه ولایت » نام نهادیم  و در انتخابات مجلس وخبرگان و ریاست جمهوری 1396 دائما از رقیب سیلی خوده اند ،  وی اکنون پذیرفته است که از جناح رقیب با رای 26 میلیونی نمی تواند رهایی یابد ، اشتلم می کند که اینان غیر انقلابی و خارجی و مرتجع هستند و بعد  آن همه برای آرام کردن هوادران خود سر و انقلابی خود ، که مبادا دیوانه شوندو ماجراجویی کنند  به انان می گوید اینها رفتنی هستند ، نظام امت و امامت لعبت دیگری است ، بین اینها فرق بگذارید وتحمل کنید و این یعنی تعلیق به محال ، این یعنی وعده سرخرمن ، این یعنی حلوای نسیه ، نتیجه اینکه » خامنه ای : به حاکمیت دیگری غیر از حاکمیت خود که آنرا غیر انقلابی می نامد گردن گذاشته است ، خامنه ای و سپاه می دانند حذف » روحانی » مانند حذف » احمدی نژاد » که رای اش را بامهندسی انتخابات به دست آورد و مستظهر به حمایت چماقداران و بسیج و سپاه  و خامنه ای بود  به این سادگی نیست ، حذف روحانی جامعه و نظام  را دچار بحران می کند  در عین اینکه که همین خامنه ای باصطلاح انقلابی به روحانی و همکارانش نیاز اساسی هم دارند .

روحانی وحامیانش  با پشتوانه رای اکثریت خود را به خامنه ای تحمیل کرده اند  » خامنه ای » به این نهاد قدرت گردن نهاده ، اما  به مانند کسی که گردنش زیر گیوتین است فقط گردن نهاده  راضی نیست و به همین خاطر به  آن رای دهندگان و جناح متکی به آنان ناسزا می گوید ، امید دارد در بزنگاهی ، کودتایی ، تهدید حمله خارجی و از این قبیل شرایط ، رقیب یعنی همان 26 میلیون رای دهنده را از میدان خارج کند  و آنانرا به» ملت نجیب ایران» تبدیل کند ، وی از دخالت مستقل مردم در سیاست مثل ابلیس از فرشته می ترسد ، او مردم نجیب مانند خودسران و الله کرم و ده نمکی  ومداحان فاسد را می پسندد که سر در آخور ولایت داشته باشند و نواله ای بگیرند و اوامر مولی را مو به مو اجرایی کنند . اما چه باید کرد دوره » مظفرالدین شاه که می گفت » رعیت را چه  ،به دخالت در این امور » تمام شد ه ، آن سبو بشکست و ان پیمانه ریخت .

همه اینها را دیده ، مستبد دستانش را به علامت تسلیم بالابرده است ، حاکمیت دو گانه را گردن نهاده ،  غرولند می کند و مانند مار زخمی هر لحظه مترصد زدن نیش زهر آگین به رقیب است ، اما بنظر نمی رسد که حتی خدا هم بخواهد » خامنه ای » را از این مخمصه نجات دهد .  باید دید اتحاد اکثریت رای دهندگان با اصلاح طلبان تا چه زمانی پایدار خواهد ماند ، در این باره  باید در فرصتی دیگر صحبت کنیم .

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: