به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در ” روسیه فقط ” مردها ” مست به خانه بر نمیگردند

 

gol

وقتی که به ” همسرت ” اجازه می دهی به دوست دخترش به ” دانسینگ ” برود نتیجه اش این می شود !!!

 

 

Advertisements

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: