به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

حادثه در پیست اسکی گرجستان،

 

gol

از اینکه هموطنان ایرانی که برای گذراندن تعطیلات نوروزی به “گرجستان” رفته اند  در میان مصدومین هستند یا نه اطلاعاتی در دست نیست .

 

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: