به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

حادثه در پیست اسکی گرجستان،

 

gol

از اینکه هموطنان ایرانی که برای گذراندن تعطیلات نوروزی به “گرجستان” رفته اند  در میان مصدومین هستند یا نه اطلاعاتی در دست نیست .

 

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Start here

%d bloggers like this: