به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بخش دوم سریال ” خانه ای در گذر گاه تاریخ”

kavefargif

 

بخش یکم سریال click-51210      بخش سوم سریال  click-51210  

” آیا انقلاب اکتبر ” شکست خورد ؟ از منظر “حزب کمونیست فدراسیون روسیه ” انقلاب اکتبر شکست خورده است ، قطعا این حزب دلیل قاطع این شکست را این می داند که کمونیستها دولت و رهبری سیاسی کشور تولد یافته از ” سایوز ” ( نام مخفف اتحاد شوروی به معنای شورا یا اتحادیه که خود روسها به کار می برند ) را دیگر در دست ندارند ، در آن صورت علت تداوم تضادهای ژئوپولیتیک میان اروپا و آمریکا با” فدراسیون روسیه” در چیست ؟

اما این مسئله برای ما ایرانیان از جنبه دیگر هم اهمیت دارد !

 

ایا می توان فروپاشی “سایوز ” را نه “شکست انقلاب اکتبر ” که شکست “بلشویکها ” در رهبری این انقلاب نام نهاد ؟ اگر از این منظر به “فروپاشی سایوز ” نگاه کنیم ” انقلاب اکتبر ” در حقیقت حرکت مردم روسیه برای برپایی سوسیالیزم نبوده است ، اما در سال 1917 ،” بلشویکها ” به دلایل مختلف توانستند رهبری آن حرکت بزرگ مردمی را که برای جواب دادن به سئوال ” با مدرنیته چه باید کرد ” برپا شده بود ، در دست بگیرند و انقلاب اکتبر اکنون راه خود را در منطری جدید و با هدف تحکیم استقلال سیاسی ادامه داده است . اگر این پاسخ درست باشد ، در اینصورت نمی توان ادعا کرد که ” انقلاب 1357 ” نیز شکست نخورده است و باید منتظر سقوط ” انقلاب اسلامی ” و ادامه آن انقلاب به شکل و در هیئت دیگر بود ؟ این پاسخ ما را به دیدگاه ” داریوش شایگان ” در کتاب ” آسیا در برابر غرب ” نزدیک می کند که کشورهایی نظیر ایران ، روسیه ، چین ، هندوستان در پاسخ به سئوال ” با مدرنیته چه باید کرد ” دارای سرشت واحدی می داند .
سریال “خانه ای در گذر گاه تاریخ ” سعی دارد به دلائل شکست ” سایوز ” نگاهی بیندازد و به نظر من (مترجم ) نگاهی واقع بینانه و منصفانه دارد .
نویسنده کتابی که سناریو از روی آن تهیه شده است “گریگوی ریاژسکی” است ” و نام آن به روسی Дом образцового содержания” . است که هنوز به فارسی برگردانده نشده است ومن خود آنرا ” خانه ای در گذرگاه تاریخ ” ترجمه کرده ام .این سریال 26 قسمت است که به فارسی زیر نویسی خواهد شد واگر مورد استقبال قرار گیرد ، بتدریج منتشر خواهد شد 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: در نقد انقلاب, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: