به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چند نکته عجیب که ” ستاره پورن ، استورمی دانیلز ” در باره رابطه اش با ” ترامپ” گفت !

 

 

stormy

 

  • تو دخترم را به یاد من می آوری
  • من و ” ملا نیا ” حتی در یک اتاق نمی خوابیم
  • من را به کشتن دخترم تهدید کردند

 

 

 

 

donald

 

sib

 

 

Tagged as: , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: