سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

«کشتیبان را سیاست دگر آمد » پشت پرده دستگیری » مرتضوی » ، » مشایی و بقایی

mor

 

 نزدیک به دوسال پیش که » مرتضوی «پایش به دادگاه باز شد ،  در همین سایت » کاوه فرزند ملت « مقاله ای نوشته و به او توصیه شد که قبل از اینکه دستگیر و احتمالا به سرنوشت » سعید امامی » دچار شده که ممکنست  اورا  در زندان » واجبی خور » کنند بهتر است فرار کرده و با افشای جنایتهایی که در خدمت به » فقیه نادان » مرتکب شده از مردم ، طلب بخشش کند . وی اشتباه کرد و با امید به نجات از سوی ج.ا.  کشور را ترک نکرد وعاقبت به زندان رفت و این اشتباه ممکنست به قیمت جانش تمام شود .

مدتی است که «خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی »  شروع به سبک کردن کشتی » انقلاب اسلامی «کرده است .، اول از همه برای راضی کردن جمعیت شهر نشین و دانشجویان وروشنفکران ، » دار ودسته احمدی نژاد » را تارو مار کرد ، بعد دسته های چماقدار حمله کننده به مخالفان را ، حسن عباسی و دارو دسته ورشکسته » رجا نیوز » و » انصار حزب الله » را از حیض انتقاع خارج کرد که  آنها را برای » روز مبادا ی » درآب نمک خوابانده است

 » خامنه ای » اکنون و در این اواخرانگیزه دفاع و حمایت از » سعید مرتضوی » قاضی جنایتکار و اختلاسگر ونورچشمی را از دست داد که منجر به دستگیری وی شد . قبل از آن نیز » مشایی : و » بقایی » را دستگیر کرده بود .

 نزدیک به دوسال پیش که » مرتضوی «پایش به دادگاه باز شد ،  در همین سایت » کاوه فرزند ملت » مقاله ای نوشته و به او توصیه شد که قبل از اینکه دستگیر و احتمالا به سرنوشت » سعید امامی » دچار شده که ممکنست  اورا  در زندان » واجبی خور » کنند بهتر است فرار کرده و با افشای جنایتهایی که در خدمت به » فقیه نادان » مرتکب شده از مردم ، طلب بخشش کند . وی اشتباه کرد و با امید به نجات از سوی ج.ا.  کشور را ترک نکرد وعاقبت به زندان رفت و این اشتباه ممکنست به قیمت جانش تمام شود .

 امروز  » مرتضوی »  که  تا کنون سر به نیست نشده و به زندان تحویل شده است  دیگر شانسی برای افشاگری ندارد  از یکسو ممکنست مانند زندانیان نور چشمی دائما به مرخصی بیاید و اسما در زندان بماند که با توجه به  اینکه در مقابل دستگیری مقاومت نشان داده و بنا بگفته » روزنامه شرق »  با تغییر قیافه ، آغاز به زندگی مخفی کرده و در ویلایی در شمال کشور دستگیر شده بود و حساسیت اصلاح طلبان و احتمال فرار وی این شق کمتر احتمال دارد ، شق دیگر اینستکه در زندان مانده و به سرنوشت » سعید امامی » دچار شده و وی را بکشند ، با توجه به اینکه » مرتضوی » بعد از اعلام محکومیت  خود را به » اجرای احکام » زندان معرفی نکرده است می توان  نتیجه گیری کرد که وی   از بر خورد » نظام » با خود ناراضی بوده است و احتمالا قصد فراراز کشور را داشته است .این موضوع سرنوشت وی و برخورد دستگاه های اطلاعاتی بااو را در هاله ای از ابهام فرو می برد . بنظر می رسد که نظام زمانی در دستگیری وی جدیت نشان داد که وی » گم و گور » شد ، و سیستم های اطلاعاتی ، احتمال فرار وی به خارج از کشور را در مقابل خود دیدند .

یعنی اینکه دستگیری » سعید مرتضوی » اساسا نه بخاطر عقب نشینی در مقابل مردم ، نه بخاطر اینکه گویا خواسته اند دل خانواده های زندانیان و کشته شدگان حوادث سال 1388 را بدست بیاورند که  دقیقا  بخاطر هشدار به » جناح مقابل و خصم  » که اکنون نه دیگر اصلاح طلبان ، که جناح موسوم به » عدالت جویان » ، » خودسران » حزب اللهی های دو آتشه »  شده اند ، است .

 بنظر نمی رسد از نظر » خامنه ای «» شخصیت هاو مقاماتی » از نوع » سعید مرتضوی » ، » حسن عباسی »  دار ودسته  رجا نیوز ، در شکل دادن به آینده ج.ا نقش اساسی داشته باشند و چشم انداز حذف  بیشتر چنین افراد و جریان هایی از هم اکنون هویداست .  اتخاذ چنین سیاستهایی حدودا از دوسال پیش شروع شده . مگر اینکه شرایط اضطراری از نوع حمله نظامی خارجی و یا حادثه ای منجر به شورش های ناگهانی مطرح بشود که این دار ودسته ها بازهم کاربرد پیدا خواهند کرد .

» خامنه ای » و » سپاه » در سیاست جدید خود  اکنون می خواهند در وحدت با اقشار متوسط و شهر نشین ومردم مرفه و نیمه مرفه و تبدیل کردن اصلاح طلبان به اعتدال جویان بی خاصیت ، آینده نظام را تضمین کنند ، » خامنه ای » اینده خود و نظام اسلامی اش را در تبدیل حکومت اسلامی به حکومت اقشارمتوسط و مرفه و نیمه مرفه می بیند ، از یاد نبریم که اکنون بخش هایی از سپاه پاسداران و حزب اللهی های دو آتشه دیروزبه » طبقه جدیدی » تبدیل شده اند که مانند » روحانی و اصلاح طلبان معتقدند که انقلاب تمام شد ه است و حرف از آزادی و برابری مرفهین انقلاب از نوع محصولی وبذر پاش و ژن های برتر و سرداران سپاه و بازاری های پروراشده از رانت را می ترساند . نظری به امار همکاری نزدیک به 5000 شرکت پیمانکاری با 3500 نفر متخصصین لیسانس به بالا  با قرا گاه » خاتم الانبیا» این ادعا را اثبات می کند .

   در اجرای چنین سیاستی است که روز تا روز نقش سیاستمداران جناح اعتدال و اصلاح در حکومت پر رنگتر می شود . بدون اینکه این حکومت حتی یک گام بسوی دموکراسی و توسعه سیاسی  حتی مورد اشاره اصلاح طلبان نزدیک شود . بازهم و هر روز در خیابان  زنان و دختران میهن را به خاک و خون می کشند ، کارگران و مبارزات بحق انان را برای حقوق عقب افتاده ماهانه اشان سرکوب می کنند و درویش و بهایی و کرد وعرب زبان را به حبسهای طولانی محکوم می کنند ، بازی اصلاح طلبی و اعتدال بازی » خامنه ای »  از هم اکنون در بن بست گرفتار آمده است زیرا  جمهوری اسلامی نه توانایی دادن حق کارگر و بالغ بر 15 میلیون حاشیه نشین شهری را دارد نه خواهد توانست هزینه های دخالت های خارجی را کم کند و نه می تواند از هزینه های میلیاردی مفتخورانی مانند بنیا های مذهبی و بیت خمینی  و حوزه های باصطلاح علمی  و اختلاسهای بزرگ بکاهد ، فقر و فحشاو اعتیاد و بیکاری افرایش خواهد یافت ، و  این بازی نیز دیری نخواهد پایید .

دیری نخواهد پایید که با گسترش تظاهرات و اعتراضات  «خامنه ای » باز بسوی سیاست جذب » خودسران «و عوام گرایان انفلابی  باز خواهد گشت    ، تا آن زمان باید در قطع رابطه  عدالتجویان سرخوره از انقلاب اسلامی و جذب آنان به جبهه مردم ، سعی تمام کرد . باید بخش های هر چه وسیعتری از نیروهای حزب اللهی که دیگر امیدی به ادعاهای عدالتخواهانه نظام  ندارند  را جذب کرد  آنگاه و اندک اندک زمینه انقلابی دیگر فراهم خواهد شد.

 دستگیری مرتضوی و مشایی و بقایی نه الزاما از سر ضعف و یا از سر نشان دادن لطف به مخالفان که اساسا برای نشان دادن قاطعیت در مقابل جناح موسوم به بسیجی های بی ترمز و انقلابیون دوآتشه اسلامی و به زبان دیگر همان » عدالتجویان  عوامگرای انقلاب اسلامی » است که اکنون دیگر به آنان نیازی نیست . این شلوغ کاری های منطقه ای » خامنه ای » و » سپاه » هم نه بخاطر دفاع از انقلاب اسلامی  که بخاطر دفاع از عمق استراتژیک » نظام اسلامی » است که بتواند در رقابتهای منطقه ای و بین المللی با کارتهای بیشتری بازی کرده و ضمن توانایی به گروگان گرفتن امنیت ایران و منطقه از طرحهای موسوم به «تغییر رژیم » جلوگیری کند .

به سایر کسانی که نیز اکنون با پشتوانه خامنه ای ، به آزار واذیت و قتل مخالفان و کارگران و دانشجویان دست می زنند باید گفت ، سرنوشت مرتضوی و امامی در انتطار شما ست ، فقیه بی بصیرت در موقع خطر حتی  از تحویل شما به مردم ، ابا نخواهد داشت ، امروز خامنه ای را ترک کنید که فردا دیر است 

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: