به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سرنوشت شوم کشورهایی که بیگانه زادگان بر آنها حکم رانده اند از هیتلر زاده «اتریش» تا » خامنه ای » عراقی زاده

برای پیش بینی عاقبت » ایران اسلامی » ،فاجعه  «آلمان نازی » را بیاد بیاورید ، » هیتلر زاده «آلمان » نبود ، » خامنه ای » عراقی زاده است .

نه اینکه زاده » عراق » بودن بد است ، هر ملیت و قومی شایسته احترام است  اما حاکمیت یک » بیگانه» و یا » بیگانه زاده »  بر » ایران » یا هر کشوری در جهان  موجب مشکلاتی می شود که اکنون کشور ما ایران با ان روبروست . دلیل آنهم بسیار ساده است ، هر انسانی و بخصوص سیاستمداران نسبت به مملکت ، آب و خاک و جغرافیای سیاسی احساس مسئولیت می کنند که از نظر فکری و فرهنگی خود را متعلق به آن آب و خاک می دانند 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: