به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

داستان بردگی ” فیض هایه ” از تجاوز تا فراراز دست ” داعش “

 

دختری از ” اتیوپی ” در راه فرار از کشور خود و رسیدن به ” اروپا ” به دست داعش اسیر شده

و رو زهای دهشتناکی را گذرانده است .

گزارشی از ” رویترز”

” لیبی ” اکنون به محل تاخت و تاز گروههای مسلح جنایتکار با اهداف سیاسی و یا قتل و غارت تبدیل شده است ،    سازمان یافته ترین گروه مسلح در این میان ” داعش ” است که دارای ایدئولوژی و سازمان یافتگی قابل توجه در میان معتقدان به ” اسلامی سلفی ” است . ” فیض هایه ” از روزهای سخت و وحشتناک اسارت خود و سایر اسیر شدگان به دست ” داعش ” برای ما نوشته است

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: