سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

» حسن روحانی «همان درسی را به «خامنه ای » بدهد که روحانیون مشروطه طلب به » شیخ فضل الله نوری » دادند .

khamenrohani

 

درست است که » سپاه » و»خامنه ای » امروز صاحب قدرت بزرگ مالی و قضایی و تشکیلات سازمان یافته بسیج و نیروی انتظامی هستند ، اما اینان مردم  ایران ، این نیروی لایزال قدرت را  از دست داده اند . نارضایتی های مردم آنقدر جدی است که اصولگرایان برای کوبیدن جناح مقابل از تظاهرات مردم سوء استفاده می کنند .

 

در این مورد نباید شک کرد که این اصولگرایان بی آبرو وشکست خورده هستند که در پشت صحنه انداختن تقصیر همه ناکارآمدی های اقتصادی و بحرانهای سیاسی و تلاطمات اجتماعی ، به عهده » دولت اعتدالگرای حسن روحانی » ، نقش پررنگی بازی می کنند . در ناآرامی های «دی ماه 1397″ که مردم ناراضی و بجان آمده نیز مانند امروز به خیابانها آمده و مشخص بود که ریشه همه مشکلات را در بی لیاقتی مسئولان نظام دیده اما لبه تیز حملات را بسوی » خامنه ای » نشانه رفتند ، این اصولگرایان و » ابراهیم رئیسی » و » امام جمعه مستبد » مشهد بود که کلید آغاز تظاهرات را زدند ومردم ناراضی  نیز که منتظر هر شکافی دردرون حاکمیت هستند از ماجراجویی اصولگرایان ، استفاده کردند و اصل نظام رادر تظاهرات بالغ بر 100 شهر  نشانه رفتند . امروز دیگر بر همگان معلوم است که » خامنه ای » و » سپاه » این شعار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند که اگر نتوانند حاکمیت انحصاری و بی قید وشرط خود را اعمال کنند حاضر هستند ، حیات و کیان مملکت را اسیر ماجراجویی های خود قرار داده واکنون بدون پرده پوشی از اصل » حکومت اسلامی » بدون پست انتخابی » ریاست جمهوری » صحبت به میان می آورند ، عالی ترین مناصب سیاسی – نظامی و قضایی  ج.ا. به آن حد از بحران در حیات خود رسیده اند  که تصمیم گرفته اند  ، تا آنجاییکه ممکن است ، خود را کمتر در معرض انتخاب و انتخابات قرار دهد ، اصولگرایان می دانند در هر انتخاباتی از » اصلاح طلبان » و حتی » جبهه اعتدال و اصلاح » شکست خواهند خورد و بر آن هستند تا با نفوذ در میان » تظاهرات کنندگان » و گاها منحرف کردن شعارهای آنان به روضه خوانی و توسل به » رهبری »  و حتی ممکنست دفاع از » سلطنت » با ترساندن طرفداران خود ، زمینه حذف » پست ریاست جمهوری » را فراهم کنند ، اینان آماده اند که با توجه به شکست های سلسله وار خوددر سیاستهای داخلی و خارجی   سیاست » زمین سوخته » را در مواجهه با این هزیمت ها اجرا کنند . » سپاه » و » خامنه ای » را پروای به بحران کشیدن ایران در راه این سیاست نیست ، اینان می دانند که » روحانی » و جبهه اعتدال و اصلاح» در مقابل تلاش برای حذف از صحنه ریاست جمهوری مقاومت خواهند کرد ، اما وسوسه انحصار قدرت سیاسی و در اختیار گرفتن کامل امکانات اقتصادی و اجتماعی چنان این دو مرکز اصلی فرماندهی نظام را در خود گرفته است که در راه رسیدن به این خواسته اشان ، اماده دست زدن به هر ماجراجویی هستند .

» مشاور نظامی » «خامنه ای » از بهتر شدن اجرای امور بدون  دولت » حرف می زند ، نمایندگان خامنه ای در » مجلس » از طرح عدم کفایت » روحانی » سخن به میان میآورند ، «. « اسدالله بادمجیان » از اینکه » باند اختلاسگر » موتلفه آماده بدست گرفتن قدرت است حرف می زند و » حسین موسویان » این عنصر مشکوک که در » آمریکا لانه کرده واز کاخ سفید » نواله «می گیرد ازضرورت » استعفای حسن روحانی » صحبت به میان آورده است . سایتها و رسانه های وابسته به سپاه برخلاف دیگر موارد هر تظاهرات و اعتراض مردمی را » خبر اول » خود می کنند . خامنه ای » که در این امور به قول معروف » با دست پیش می کشد و با پا پس می زند » مزورانه سکوت کرده و منتطر نتیجه روشن شدن موضوع است تا در صورت آماده بودن زمینه حتی پست ریاست جمهوری را هم حذف کند . اما همه می دانیم که با کنار رفتن دولت روحانی ، هیچ اتفاقی که بهتر شدن امور را در پی داشته باشد  نخواهد افتاد ، آیا اختلاس ها کم خواهد شد ؟ آیا دخالتهای منطقه ای ج.ا. کمتر خواهدشد ؟ آیا سرکوب کارگران  و زنان و دراویش و اقوام کمتر خواهد شد ، درست بر عکس ، اصلاح طلبان هر چند که برای حل مشکلات اقتصادی – اجتماعی  راه حل نهایی ندارند اما در حوزه روا داری و درک بهتر مسائل اجتماعی و بین المللی چندین گام از » اصولگرایان » و » خامنه ای » جلوتر هستند ، دچار توهمات سلطه طلبی دولت شیعه در منطقه و تبدیل کردن رهبر ج.ا. به » ولی امر مسلمین » جهان نیستند ، به حجاب اختیاری باور دارند و به بسیاری از خواسته های اگر نگوییم اقتصادی که فرهنگی واجتماعای  اقشار متوسط و کارمند و معلم و کارگران متخصص ، توجه بیشتری می کنند . هر عقل سلیمی در انتخاب میان » روحانی » و » خامنه ای ، در حالتیکه این انتخاب در درون و چهار چوب نظام ناکار آمد ج.ا. مطرح باشد به  قدرت گیری » اصلاح طلبان » تمایل نشان خواهد داد ، با دیدن و اذعان به این واقعیت است که خامنه ای و سپاه بر آنند که دیگر زیر بار انتخاب » ریاست » جمهوری نرفته و اگر ممکن باشد با طرح » عدم کفایت » » روحانی » رمینه رابرای حذف این پست از ج.ا. فراهم آورند .

اختلافات » اصلاح طلبان » و » اصولگرایان » برهبری » خامنه ای » بسیار شبیه اختلافات  میان » روحانیت مشروطه طلب » با آخوندهای مشروعه چی » برهبری «شیخ فضل الله نوری » در دوره » نهضت مشروطه» است ، فقط یک لحظه تصور کنید که اگر پدران ما در آن زمان تسلیم خواسته های » مشروعه طلبان » مبنی بر اینکه » تحصیل زنان عین اشاعه فحشا است » و یا » نابرابر بودن آحاد ملت در مقابل قانون » و» ادامه حاکمیت استبدادی قاجار » می شدند ، کشور ما اکنون در چه شرایطی بود ؟ آیا این نیست که امروز » خامنه ای » به مانند » شیخ بر دار شده ، نوری » در مقابل ترقی و پیشرفت جامعه ایستاده است ؟ آیا این نیست که » خامنه ای » فرزند خلف شیخ مرتجع » فضل الله نوری » است ، آیا این نیست که » روحانی و اصلاح طلبان » می توانند درست همان نقشی را که رهبران مذهبی مشروطه طلب ، در آن زمان بازی کردند و در مقابل ارتجاع مذهبی ایستادند ،  بازی کنند ؟ . این درست است که امروزدیگر  بحث بر سر حذف فیزیکی » خامنه ای » نیست ، اما اصلاح طلبان باید با توجه به جنبش بزرگ ترقی خواهی در میان مردم و کمک گرفتن از آنان به حذف سیاسی » سید مرتجع علی خامنه ای » از مسند قدرت فکر کنند .آیا اصلاح طلبان به وظیفه تاریخی خود در مقابل ملت و آنجه که خود » جنبش اصلاح دینی » می نامند فکر می کنند ؟ .بر خلاف گفته » شکوری راد » دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت » کلید حل مشکلات در دست » خامنه ای نیست ! خامنه ای هیج صداقتی نسبت به سرنوشت ملت و حتی اصلاح طلبان ندارد .

» حسن روحانی » اکنون باید اشکارا از توطئه های » خامنه ای » و » اصولگرایان » که اگر قدرت انحصاری را بدست بیاورند ، مملکت وامانتی را که پس از صدها قرن ، در این زمان به ما رسیده است بر باد خواهند داد ، با مردم سخن بگوید ، » اصلاح طلبان » باید در مقابل هر گونه تغییر در وضعیت پست ریاست جمهوری و یا حتی طرح «اعلام عدم کفایت رییس جمهور » ایستاده و همانطور که » روحانی » خود چندین بار گفته است ، چنین تغییرات بزرگی باید به رفراندوم گذاشته شود ، عموم نمایندگان مجلس عصاره » شورای نگهبان » منتخب » خامنه ای » و » سپاه » هستند و آماده اند که با قیام و قعودی ، در امتثال اوامر اینان ، همه چیز را فروخته و همه ارزشهای ملی ومیهنی را زیر پا خرد کنند .

درست است که » سپاه » و»خامنه ای » امروز صاحب قدرت بزرگ مالی و قضایی و تشکیلات سازمان یافته بسیج و نیروی انتظامی هستند ، اما اینان مردم  ایران ، این نیروی لایزال قدرت را  از دست داده اند . نارضایتی های مردم آنقدر جدی است که اصولگرایان برای کوبیدن جناح مقابل از تظاهرات مردم سوء استفاده می کنند .

 طرح های منطقه ای » سپاه» شکست خورده است ، نماینده کاشمر از اینکه » پوتین » و » اسد » بر سر ادامه حضور ایران در سوریه معامله کنند و از عمق فساد سازمان یافته که از بیت » خامنه ای » اغاز می شود  صحبت می کند ، تلاش های باند شکست خورده اصولگرایان برای نجات خود و پیاده کردن » اصلاح طلبان » از کشتی ای که همه جناح های حکومت در آن نشسته اند ، مملکت را به بحران های عمیقتر فرو خواهد برد . » حسن روحانی » و جناح اعتدال و اصلاح باید پیش دستی کنند و توسط اکثریت مردم تحول طلب ایران که برای گوشمالی دادن » خامنه ای » آماده همکاری با » رییس جمهور » هستند ، فراخوان بدهند ، » حسن روحانی » می تواند در این میان نقش مهمی بازی کند و عقب ننشیند ، ایران ما ، کشور ما و امانت پدری ما توان ماجراجویی های بیشتر از این ماجراجویان اصولگرا و جنگجویان حاکم بر کاخ سفید را ندارد .  ماجراجویان کاخ سفید و حاکم بر » تهران » در ائتلاف منفی » (1) هر دو برای نابودی ایران حرکت کرده و. یکدیگر را عملا تقویت می کنند .امروز باید حرکت کنیم ، فردا شاید دیر باشد .

 

 

(1) منظور از ائتلاف منفی  اینستکه دو نیروی شدیدا مخالف از نظر سیاسی اما در عمل به وحدت رسیده و یک هدف را تقویت می کنند ، » دونالد ترامپ » خواهان فراهم شدن زمینه جنگ داخلی در ایران است و برای این کار به قدرت گیری بیشتر » اصولگرایان و خامنه ای و سپاه » نیاز دارد تا ماجراجویی ها اینها را بهانه کرده وزمینه حمله نظامی به » ایران » را فراهم کند ، از سوی دیگر » خامنه ای » نیز با حذف اصلاح طلبان و پست های انتخابی و ماجراجویی ، عملا زمینه ساز برخورد نظامی وسیاسی اسراییل و عربستان را با خود فراهم می کند . جالب است که هر دوی این دو نیرو بشدت بر علیه » اصلاح طلبان » تبلیغ کرده و بر علیه آنان فعالیت می کنند .

دسته‌بندی شده در: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: