به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تصویر  ” ماریسا پاپن ” در حال دیدار از ” اورشلیم

 

marisais2

هر کس حق دارد به شیوه خود به اماکن مقدس و مذهبی برود . و به روش خود ” عقیده ” خود را ابراز کند .شاید این مدل بلژیکی هم با این شیوه خواسته است دراین اماکن مذهبی پر مجادله ، حضور پیدا کند ” .” در این تصویر ” ماریسا پاپن ” که معرف حضور هست و قبلا از وی شنیده بودید در حال نظاره به ” قبه الصخره ”  مسجدی در شهر ” اورشلیم ” با گنبد طلایی ” است . وی در تصویری دیگر بدن برهنه خود را بدور میله پرچم کشور اسراییل ، نشان داده است .

 

marisais

 

marisis

Advertisements

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: