به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فریاد” شیر زن ایرانی ” خطاب به تظاهر کنندگان : مرد م اگر باهم باشیم هیچ قدرت داخلی و خارجی حریف ما نیست .

 

taz

 دانشمند فرزانه رامین کامران : ” کاوه فردای ایران زن است ” 

      براستی که باید به این همه شجاعت آفرین گفت ،لباس رزم بر تن  زیر باران گلوله ، در خطر دستگیر شدن و به زیر شکنجه های دهشتناک افتادن ، فریاد بر می آورد : نترسید ، بیایید مملکت را دوباره بسازیم ، اگر با هم متحد باشیم   ……

مام وطن ، ایران سربلند ما به داشتن چنین دختران و شیرزنانی مفتخر است ، ما ایرانیان ملت بزگی هستیم ، زنان و مردا ن ما برای نجات میهن بپا خواسته اند ، هموطنان مبارز اگر نمی توانیم در کنار شما باشیم ، اگر افتخار همگامی با شما را نداریم ، دل ما برای شما می طپد و چشمان نگرانمان شما را که در میان  دود و آتش فردایی روشن را رقم می زنید ، مینگرد ، افتخار بر شما قهرمانان ملی وطن

 

.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: