به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

گزارش تظاهرات و نا آرامی ها در جمعه 12/05/1397 مطابق با 03/05/2018 کاوه فرزند ملت

khamatash

در این روز و بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی که بر بیطرف بودن آنها نمی توان مهر تایید زد و گاها بر اثر افراطی بود بعضی از گرایشات مثلا ” آمد نیوز ” ممکنست حتی  در اصالت بعضی از ویدیوها بتوان تردید کرد ، اما علیرغم این واقعیات  ، دیروز برخلاف روزها 10 و 11 مرداد ، از حجم شعارها کاسته شده و بر تعداد درگیری های خشونت بار افزوده شده است ، اتش زدن موتورهای نیروهای سرکوبگر ، ناسزاگویی به آنها و افزایش تیراندازی وشلیک  گاز اشک آور بیانگر میل تظاهرات بسوی خشونت بار شدن شدن دارد .

 خشونت بار شدن تظاهرات به دو دلیل و یک احتمال می تواند باشد

  • نبود عنصر آگاه ومترقی و سازمانده در میان تظاهر کنند گان
  • بی اعتنایی و ناتوانی حکومت به خواسته های تظاهر کنند گان  در خواسته ها در سطح ملی

اما احتمال دارد که نیروهای بیگانه  و کشورهای ذینفع منطقه و یا حتی آمریکا توانسته باشند عناصری را در میان تظاهر کنند گان برای به خشونت کشاندن و نه طرح شعارهای سیاسی ، فعال کرده باشند . در روزهای آینده و سیر رشد و یا خاموشی تظاهرات شاید بتواند حقایق بیشتری را برای ما روشن کند .

شعارهای  داده شده در تظاهرات  روز 12/05/1397

 ایرانی داد بزن  حقتو فریاد بزن 

مرگ بر دیکتاتور 

بسه دیگه غیرتتو نشون بده 

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: