به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

گزارش تظاهرات و نا آرامی ها درروز شنبه 13/05/1397 مطابق 04/08/2018

paar

در این روز شعارها سیاسی تر بود . دیگر از تظاهرات صنفی با تاکید بر خواسته های گروهی خبری نیست . در قم دو شعار مرگ بر حزب الله و مرگ بر دیکتاتور شنیده شد . از شعارها با مضامین مذهبی و رضا شاه خبری نبود .  شعارهای ضد دولت روحانی در این روز شنیده نشد .

 امروز خانم هما سلطانی در پی سکته قلبی در گذشت و پدر وی اقای ” فتاح سلطانی ” که در زندان بود به مرخصی آمد . ننگ دیگری بر پیشانی نظام ظالم  اسلامی که با زندانی کردن پدری ، دختری جوان را به حد سکته قلبی می کشاند .فریاد درد آلود جوانی در دقایق پایانی ویدیو که می گوید : ” همه خسته ایم ،همه درد داریم ، آزادی می خواهیم ” شنیدنی است .

 شعارها

 بی غیرتا حیا کنن

اسلام رو پله کردن مردم رو ذله کردن

ایرانی با غیرت حمایت

 نیروی انتظامی حمایت

خامنه ای حیا کن ممکت رو رها کن

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

مرگ بر دیکتاتور

سید علی ببخشین دیگه باید بلند شین

 

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: