به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” خامنه ای “گراز وحشی جنگل ولایت چنگ و دندان نشان می دهد : دستگیری – تظاهرات و نا آرامی ها در یکشنبه 14/05/1397 – 05/08/2018

kham

 در این روز بر اساس ویدیو های منتشر شده در شبکه های اجتماعی بر خورد نیروهای انتظامی با تظاهر کنند گان خشن تر از چند روز گذشته بوده است . هنوز  هیچ نظم و انتظامی در شعارها و حرکات اعتراضی دیده نمی شود ، دو گروه اپوزیسیونی مدعی دارای امکانات مالی و بین المللی یعنی ” سازمان مجاهدین خلق ” و ” رضا پهلوی ” ناتوانی کامل خود را برای حضور در میان مردمی که آماده اعتراض به وضعیت موجود هستند نشان داده اند .

 

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: