به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی ارسالی چند تن از دستگیر شدگان از درون خودرو نیروهای انتظامی .

kham

این فرزندان ما هستند که برای تظاهرات آرام و نشان دادن نارضایتی اشان از وضعیت موجود به خیابانها آمده اند و اسیر دست نیروهای سرکوبگر رژیم خونریز و ظالم حاکم شده اند .اسیر شده اند اما هنوز هم دست از اظلاع رسانی برنداشته اند ، روحیه بالای این قهرمانان امید ما برای براندازی حکومت اسلامی است . می دانیم  که با نشان دادن مقاو مت بر آرمانهایشان پای فشار ی   خواهند کرد  . قلب ما روح و روان ما باشماست . پرند گان آزادی ،  مردم ما  ، شما را از زندانهای رژیم سرکوبگر آزاد خواهند کرد . دیوارها میان ما فاصله نخواهند انداخت . پیروزی با مردم است .

 

اسامی دستگیر شدگان

 یاسمن آریانی 

نیلوفر هما….فر؟

سید محمد فلاح

صبا کرد افشین

شایان زندیان

آذر حیدری

فرشید رستمی

 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: