به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

گزارش وضعیت شهرها ، اعتراضات و جو امنیتی حاکم بر خیابانها 15/05/1397-06/08/2018 کاوه فرزند ملت

placat

این همه بی عدالتی  هر گز ندیده ملتی

در گزارش دیروز گفته بودیم که ” گراز چنگ و دندان نشان می دهد ” و آن جمله به این معنی بود که دستگاهای اطلاعاتی نطام فقها ، به خطر گسترش روز افزون تظاهرات وتسری آن از اقشار و طبقات حاشیه نشین شهری به طبقه متوسط و دانشجویان را به چشم دیده واز روز 13/05/2018 شروع به سرکوب بسیار شدید کرد . دیروزتعداد دستگیری ها و درگیری ها بیشتر و بیشتر شد وتعداد تظاهراتی که کلیت نظام را به چالش می کشیدند کمتر شده بود . بنظر می رسد مردم هنوز نمی خواهند وارد کارزار نهایی با نیروهای سرکوبگر و ج.ا. بشوند که در تحلیل و جمع بندی 5 روز تظاهرات به آن خواهیم پرداخت . پیام هموطنان مبارز از داخل کشور امید زا و زیبا است که در ویدیو می بینید و می شنوید .

 

 

 

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: