به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تظاهرات به حق مردم سرکوب شد ، اما آتش زیر خاکستر نهفته است ، این بار باز خواهیم گشت و انقلابی برپا خواهیم کرد

atash5.gif

 

ظلم بیحد و حصر ، نابرابری و جنگ طلبی و ایجاد درگیری از سوی حاکمیت در سیاستهای داخلی و خارجی ، خشم مردم را به “ اتشی” که در زمستان “زیر ” خاکستر ” می ماند و در بهاران همراه با تابش افتاب ، شراره بی می انگیزد و شعله سر می کشد ، زبانه خواهد کشید و دودمان ظلم بیت خامنه ای را خراب خواهد کرد

نظام ظالم پرور و ضعیف کش ولایت فقیه ، نظامی که برای گسترش حاکمیت ” خامنه ای ” و ” سپاه ” بر منطقه خون مردم را در شیشه کرده و از این سیاست تحت عنوان ” گسترش عمق استراتژیک ” نام می برد ، نظامی که اختلاس و دزدی تا مغز استخوان رهبران درجه اول آن نفوذ کرده است ، نظامی که اختلاف میان سران عالیرتبه آن و کوشش هر جناح برای به شکست کشاندن جناح دیگر گاه به اقداماتی می انجامد که فقط می توان نام خیانت به منافع ملی بر آن نهاد ، نظامی که دولت آن قدرت ندارد دلارهای حاصل از فروش محصولات  صادراتی پتروشیمی را از شرکتهای وابسته به ” سپاه” و ” بیت ” به بانک مرکزی برگرداند ، نظامی که فرزندان مسئولان درجه اول آن به ولگردی و خوشگذرانی و حیف و میل اموال مردم در داخل و خارج مشغول هستند ، نظامی که برنامه های خصوصی سازی منجر به اخراج و تعدیل نیروها به بیکاری و بی حقی دهها هزار کارگر منجر می شود و کارگر معترض به نگرفتن قوت روزانه اش شلاق می خورد ، آری همین رژیم مدعی اداره ایران و جهان و حتی مدعی اینکه می تواند امور کائنات و بهشت و جهنم مردم دنیا نیز دخالت کند ، آری این چنین رژیمی برای حفظ این همه بیعدالتی باید هر گونه اعتراض را سرکوب کند ، به فقیر ترین مردم ظلم کند ، اعتراضات مردم را به خشونت بکشاند تا بتواند جواب این اعتراضات بحق را با باطوم وچماق و گلوله بدهد ، همین رژیم و مسئولان وماموران امنیتی اش این همه را نه برای خدا ، نه برای زنده نگهداشتن دین و مذهب که اساسا  برای حفظ امکانات مادی واستبداد سیاسی و اختلاس ها است  که انجام می دهند . برای حفظ نظام نابرابری است که سرداران سپاه و روحانیون و مراجع دینی بالاترین بهره ها را از آن می برند . برای حفظ دخالت حماقت بار دین در امور سیاسی است که انجام می دهند .

جوانان و بخش هایی از مردم فقیر و کشاورزان ظلم دیده در یک هفته گذشته به خیابانها آمدند تا نارضایتی خویش را از اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بیان کنند که از همان اول با ممانعت ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شدند ، نیروهای چماق بدست در مواردی خود به خرد کردن شیشه مغازه ها پرداختند ، در مواردی شعارهای انحرافی دادند ، که در تحلیل یک هفته تظاهرات در ایران به آن خواهیم پرداخت ، اما اس و اصل اساسی برخورد  دستگاههای امنیتی رژِیم در برخورد با تظاهرات  ، گسترش و تسری نیافتن این حرکات به بقیه اقشار اجتماعی را مد نظر قرار داه و بسرعت به آنها برخورد خشونت بار نشان داد. یک نفر کشته شد دهها نفر دستگیر و زخمی شدند ، شلیک گاز اشک آور و تیراندازی های مکرر در موارد زیادی در به خاموشی کشاندن تظاهرات تاثیر مهمی داشتند ، اما فروکش کردن تظاهرات نه به خاطر سرکوبها و دستگیریها که اساسا در ارتباط با این بود که مردم هنوز برای تعیین تکلیف قطعی با ” حکومت اسلامی ” تصمیم نهایی نگرفته اند که باید دلایل آن در  تحلیل دیگری مورد بررسی قرار گیرد .مردم و معترضین آگاهان عقب نشسته اند ، ظلم بیحد و حصر ، نابرابری و جنگ طلبی و ایجاد درگیری از سوی حاکمیت در سیاستهای داخلی و خارجی ، خشم مردم را به ” اتشی” که در زمستان “زیر ” خاکستر ” می ماند و در بهاران همراه با تابش افتاب ، شراره بی می انگیزد و شعله سر می کشد ، زبانه خواهد کشید و دودمان ظلم بیت خامنه ای را خراب خواهد کرد . این بار با مشت های گره کرده با پرچم سرخ دادخواهی ” کاوه ” بر ظلم ” ضحاک  زمان” ، ” خامنه ای ”  خواهیم شورید .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: