به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خانواده “خمینی” نونوار می شوند از کوخ نشینی به کاخ نشینی ، از ” چادر و چاقچور به … آیا این عکس ” نوه ” ، ” امام خمینی ” است ؟

naime6

انقلاب اسلامی نه تنها باعث شد تا آخوند و روضه خوان و پامنبری خوان ها به نان ونوا برسند و از اندوخته مالباختگان و حقوق پراخت نشده کارگران و برداشت از صندوق بازنشستگان و به خاک سیاه نشاندن کارمندان  ، خود اموال منقول و غیر منقول بخرند  و مراسم عروسی میلیونی بر پا کنند  که همچنین زندگی متد آمریکایی ، حتی بیت ” خمینی ” ان مظهر ارتجاع و عقب ماندگی را هم  به توپ بست و نوادگان خمینی هر کدام بشکلی ، زیر اب ادعای کوخ نشینی و شیوه زیست فقیرانه و اسلامی  و ” حجاب برتر ” ” خمینی ” را زدند .

مثلا به حجاب همسر ” خمینی ” نگاه کنید ، شیوه سنتی حجاب است ، بعد  حجاب نوه دختری ایشان خانم ” نعیمه اشراقی ” کمی تا مقداری در مقابل زمانه عقب نشسته و رنگ و وارنگتر شده و تصاویر نشان می دهد که وی دیگر در این حجاب و پوشش نمی گنجد . چهره اش  در پس آن مقنعه رنگ وارنگ فریاد می زند که می خواهد مثل خوانند گان مورد علاقه اش یعنی ” گوگوش ” و ” هایده ” خودی نشان بدهد و چهره  از پرده برون اندازد . در عطش کشف حجاب می سوزد و بیچاره باید حفظ ظاهر کند تا جیره و مواجب دریافتی قطع نشود . همه که مثل ” نرگس محمدی ” و ” نسرین ستوده ” . ” که اهل مبارزه و قلم و حق طلبی نیستند   یا مثل میلیونها زن و دختر ایرانی هر آنچه که در دل دارند نشان نمی دهند و با گشت ارشاد در نمی افتند  وروسری را بر سر چوب نمی کنند …خانواده مقامات حکومت بیچاره ها باید تظاهر کنند …اما رنگ رخسار خبر می دهاد از احوال ضمیر .از حزب اللهی و  خانواده ” خمینی ” که حق طلب بودن بر نمی اید ! ، نسل بعدی چون  در ایران اسلامی احساس خفگی می کرده اند ”  به ینگه دنیا مهاجرت کرده  و نهایتا بند ” حجاب برتر مادر بزرگ که جای خود دارد ، حجاب رنگی مادر هم که هیج ابتدائا با بدحجابی و کم کم با شال و بعد یکباره حجاب را برانداختند و عکس وسوسه برانگیز و در تصویری با نیمتنه پوست و چکمه در همه جا علنی  ، آیا براستی این عکس متعلق به نوه خمینی است ؟  روح خمینی از داشتن چنین نوه و نتیجه ای در قبر بر خورد می لرزد

اساسا اینکه فرزندان آخوندها مدرن شوند ، بی حجاب شوند ، متجدد شوند  بسیار خوب است اما باید اعلام کنند که الگوهای ولایی برای زیست  وزندگانی غیر قابل اجرااست ، و از دورویی و تقلب بپرهیزند .در چنان صورتی می توانند الگوهای خوبی برای بزیر سئوال بردن حکومت اسلامی شوند اما دروضعیت فعلی تنها دورویی و تقلب و سوء استفاده را در جامعه رواج می دهند ، افشاگری هایی از این دست نیز در جهت وادار کردن اینان و امثالهم  به  اعلام علنی ورشکسته بودن الگوهای شیوه زیست من در آوردی اسلامی  در حکومت ولایی  است 

 

This slideshow requires JavaScript.

” آسید حسن ” هم گریزان از ادعای کوخ نشینی پدر بزرگ اکنون کاخ و ویلایی در مناطق سرسبز شما ل دارد و برای  گریز از دود و دم تهران و ارتباط با ملکوت اعلی ! با پسر خود ” سید احمد ” گاها به خلوت جنگلهای سرسبز شمال پناه می برند . واقعا که آخر و عاقبتی آوردند از آخر و عاقبت شمر و یزید هم بدتر .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: