به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در گیری شدید لفظی میان نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد

 

نمایندگان ” خامنه ای ” وشورای نگهبان در مجلس کارشان به دعوا و فحاشی کشید 

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: