به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

نطق الیاس حضرتی در جلسه استیضاح ” وزیر اقتصاد ” دولت روحانی

 

 

” الیاس حضرتی ” در این نطق انتخاب ” حسن روحانی را ” ناعادلانه خواهد و خواهان استعفای  وی شود 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: