به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

نطق تاجگردون نماینده مجلس بر علیه ” دولت روحانی ” تاجگردون برای کارگران اشک تمساح می ریزد .

 

. آقای ربیعی ” چهار سال و شش ماه با تو همراه بودیم اما شما مملکت را رها کردید 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: