به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ایرانیان شادترین مردم جهان در بند حکومت گریه + ویدیوی رقص محلی دختران در خراسان و کرمانشاه

kaveahangar giphy

خودشان می گویند که آنها حکومت گریه هستند ، اما مردم ما که در سرزمین گل و شراب و آواز زیسته اند نمی خواهند که گریه کنند و بر سر و روی خود بزنند ، مگر آنانکه از ایرانی بودن خود فاصله گرفته باشند و فرهنگ های بیگانه بر آنان تاثیر گذاشته باشد .. این ویدیو رابینید تا خود به شاد بودن زنان و مردان ایرانی اذعان کنید .

 

 

 

 

Advertisements

Categorised in: Uncategorized, سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: