به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کیف قاپ در مقابل مقاومت زن شجاع ناکام ماند

 

در ویدیو می بینید که مقاومت یک خانم در مقابل یک کیف قاپ ، چگونه دزد و کیف قاپ را برای سرقت کیف ، با نا کامی روبرو می کند . مرد دیگری نیز به کمک زن مقاوم شتافته و با دزد به زدو خورد می پردازد ، نهایتا دزد بدون موفق شدن به  سرقت مجبور به فرار از صحنه می شود .

 

 

 

خنده بازار – ویدیوهای خنده آور

click-512

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: