به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

لحظه “برخورد مرگبار ” یک اتومبیل شاسی بلند با یک عابر

 

giphy (1)parchamba kave

در حقیقت ” مرگ ” در هر لحظه از خودمان به ما نزدیکتر است . البته می توان سعی کرد و خود را از بعضی خطرات بر حذر داشت . مثلا در ویدیویی که می بیندید ” عابر پیاده” از لابلای ماشین ها و محلی که اساسا برای عبور افراد در نظر گفته شده است ، می گذرد که در همان لحظه یک جیپ نسبتا سنگین از مقابل آمده و وی را زیر چرخهای خود له می کند .

 

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: