به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مقایسه تصاویر منتشر شده از جنازه ها و ویدیوی “داعش” صحت ادعای داعش را تایید می کند

 

امروز دو تصویر از دوفرد کشته شده حمله کننده به مراسم رژه اهواز ، از سوی رسانه های داخل کشور منتشر شد که بسیار شبیه به 2 تن از افرادی است که در ویدیوی ادعایی داعش در مورد حمله کنند گان به مراسم مزبور شرکت داشته اند . با توجه به شباهت این 4 تصویر می توان به صحت ادعای ویدیوی داعش با نظر مثبت نگاه کرد

This slideshow requires JavaScript.

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: