به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“راه ها و جاده های مرگبار ” : حوادث رانند گی دهشتناک

 

حوادث -سفرنامه – موزیک –  – سرگرمی -از هر دری

click-512

دیدن این صحنه های وحشتناک رانندگی برای زنان بارداروکودکان مناسب نیست .

+16

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: