به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” آخوندها ” در جنگهای ایران وروس ، 30% از خاک ایران را از دست دادند! ” خامنه ای ” اکنون کل مملکت را به فاجعه خواهد کشاند .

giphy (1)parchamba kave

همین روحانیت خائن بود که در جنگهای ایران وروس سبب از دست رفتن بیش از 30 درصد خاک ایران شد ، همان موقع هم آخوندهای بی مسئولیت بودند که می خواستند با شمشیر اسلام فرق تزار را دو نیم کنند و عاقبت آن شد که بخشی از بهترین سرزمین های ایران از دست رفت .

 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: