آقای ” بولتون ” آمریکا بدون اینکه فشارش بدهند “هسته اش ” درآمده است .

  اقای ” بولتون ” قبل از اینکه به فکر له کردن ملت های دیگر باشید ، لطفا سیستم برق رسانی و لوله کشی گاز و آب کشور خود را نوسازی کرده و این همه هزینه لشکر کشی به دیگر کشورها نکنید تا هر حادثه طبیعی برای مردم آمریکا به فاجعه منجر نشود . ” … Continue reading آقای ” بولتون ” آمریکا بدون اینکه فشارش بدهند “هسته اش ” درآمده است .