به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

MP3صفحه آخر صدای آمریکا فارسی

safhe akhar

 

مدیر عامل فراری کشت و صنعت   وضعیت امروز قاتلان حکومتی را بهتر بشناسیم آستانه، مدیرِ دوتابعیتی قراردادهای نفت و گاز را بهتر بشناسیم
مدیرعامل «متواری» هفت تپه و وزارت اطلاعات را بهتر بشناسیم
ابعاد ستم بر سپرده گذاران بدر توس را بهتر بشناسیم
 روایت رسمی انقلاب 57 جعل یا واقعیت
 فساد خامنه ای و خانواده اش را بهتر بشناسیم
رژیم “تروریست جمهوری اسلامی را بهتر بشناسیم”.
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: